Bakura

Bakura ligger på grensen mellom Outer Rim og Wild Space. Planeten er hovedplanet i sin sektor, og har to bebodde måner. Til tross for at den er så fjernt ute, er den like ved en effektiv hyperspaceroute, så reisetiden blir drastisk nedkortet.

Planeten er lignet på Alderaan i klima, men med et større innslag av våtmarker, og mer nedbør. Hovedeksportvarer er mineraler, jordbruksprodukter og repulsorteknologi. Bakura er ikke formelt underlagt imperiet, men ettersom planeten produserer mye av repulsorliftteknologien Imperiet bruker, har diverse etteretningsorganer for lenge siden infiltrert det bakurianske samfunnet.

GLCI-1 var her i 4 ABY, og reddet Tyrn Jinto fra lokale styresmakter og en rabiat dusørjeger.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License