Ariela Kay Vrees-Pressin

Datter av Keyan Pressin og Kirlana Vrees. Er vel nå seks-sju år gammel. Arving til den recopianske tronen.

I tillegg til hennes noe dysfunksjonelle foreldre, som riktignok begge to elsker henne over alt på jord Recopia, har hun også togorianeren Rakah Murrg som selvutnevnt verge. Han prøver å lære henne togorianske begreper om ære og integritet. Hvorvidt hun vil ta denne lærdommen til seg, og hvor kompatibel den er med recopianske tradisjoner, gjenstår å se.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License