"Psychic" Aren Gosem

Speider og Geværmann

gotal

Som de fleste gotaler var Arens familie uglesett I den lille byen på Naboo der han vokste opp. Gotalenes evne til å lese andre skapningers energi-auraer ga dem et ufortjent rykte for å være synske og kjipe. For Gosem-barna ble dette et selvoppfyllende stigma, da den harde oppveksten sørget for at Arens to eldste brødre ble to kjipe typer som forlot hjemplaneten for å bli henholdsvis rompirat og dusørjeger. Aren valgte heller å hjelpe sin far med familebedriften: guidede turer I Naboos ville sumper, spedd på med litt krypskyting I private skoger. Etter noen år med dette ble imdlertid familien bøtelagt ganske stygt på grunn av eldstebrorens ulovligheter. Foreldrene ble arrestert, og en angrende bror returnerte til planeten I forkledning. Han tilbød Aren og de to søstrene å slutte seg til piratflåten som han hadde tjenestegjort I: Opprøreralliansen. Aren er et verdifult medlem av lag 9, ettersom gotalens horn gir ham sanser langt utover det normale. Han er I tillegg dyktig til å ta seg frem usett, det være seg I skog eller urbane omgivelser.

Nabooi Gotal Scout 6

Age: 28 Hair: Brown, wooly Eyes:
Height: Weight: Clothing/Appearance:

Destiny X, Force 7
Init: +1; Senses: Perception +12
Languages: Basic, Gotal
Defense: Ref 17 (flat-footed 16), Fort 15, Will 13
HP: Threshold: xx
Speed: 6 squares
Melee: Knife +3 (1d4+2)
Ranged: Blaster carbine + 5 (3d8+2)
Base Attack +3, Grp: +3
Attack Options:
Special Options: Uncanny Dodge, Energy Reading

Str 10
Dex 14 +2
Con 15 +1
Int 9 -1
Wis 15 +1
Cha 10 0

Talents: Improved Stealth, Hidden movement, Acute senses
Feats: Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, Rifles), Shake it off, Skill focus perception, Improved Defenses, running attack, skill focus stealth, point blank shot, bad feeling, precise shot
Skills: Endurance +8, Stealth +14, Survival +8, Perception +13
Possessions: Uniform,Blaster Carbine, Utility Belt, 1 frag grenade, 500 cr I personlig utstyr, Personlig Kodesylinder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License