Arcoh Genarik

Sersjant Arcoh Genarik

Arcoh.jpg

Arkanians har som regel sjelden problemer med å innrette seg etter tyranniske regimer, men sersjant Genarik har en personlig vendetta mot imperiet. Hun var datter av en direktør I en underleverandør til Sienar. Arbeiderne, støttet av ledelsen streiket for å få bedre vilkår av Sienar. Sienar svarte med å kalle inn CompForce, antagelig fordi arbeiderkamp på Arkania handler mye om å bygge dødscyborger og sende dem for å sabotere for og drepe de som står I veien for mer lønn og røykerom. Arcoh overlevde, flyktet, og sluttet seg til opprørerne. Hun er en beinhard sersjant som mer enn veier opp for Noraals mer pedagogiske lederstil. Til tider virker det som om hun ønsker å ha kommandoen for laget selv, men respekterer alltid løytnantens ordre når alt kommer til alt. Er en dyktig mekaniker, og har bygd rustningen sin selv.

Arcoh Genarik

Female Arcanian Soldier 5/Noble 1
Age: Hair: Eyes: Hvite
Height: Weight: Clothing/Appearance:
Destiny X, Force X
Init: +10; Senses: Perception +7
Languages: Basic, Arkanian, Shyriwook, Binary
Defense: Ref 22 (flat-footed 20), Fort 23 Will 17
HP: 80, Threshold: 23
Speed: 6 squares
Melee: Unarmed +6 (1d6+4)
Ranged: Hvy Blaster Pistol +7 (3d8+3)
Ranged: Light repeater +2 (5d8+3)/(3d8+3), area attack
Braced autofire +5 (5d8+3)/(3d8+3), area attack
Ranged: Grenade +7 (4d6+3)
Base Attack +5, Grp: +8
Attack Options:
Special Options:
Str 13 +1
Dex 14 +2
Con 16 +3
Int 14 +2
Wis 8
Cha 8
Talents: Bolster Ally, Cover Fire, Tough as Nails, armored defense
Feats:Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, Rifles, Heavy), Armor Group Proficiency (Light, Medium), Tech Specialist, Martial Arts I, SF:Mechanics), Point Blank Shot,
Skills: endurance +10, gather info +1, initiative +9, jump +3, knowledges +4, knowledge tactics +9, mechanics +14, perception +6, persuasion +5, pilot +4, ride +4, stealth +4
Possessions: Battle Armor, Light repeating blaster, Hvy Blaster Pistol

Tilbake til Lag 8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License