Løytnant Araditha Arbon
arbon

Et støkke av en løytnant. Ryktet sier at Keyan har vært på 'a, men det ryktet gjelder for alt kvinnelig ca near-human GLC-personell med positiv karismamodifier.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License