Antarian Rangers

Formelt heter organisasjonen The Antarian Order, men normalt brukes kun den paramilitære avdelingens navn.
En paramilitær organisasjon med aner tusenvis av år tilbake. Rangernes hovedmålsetting er å beskytte og støtte Jediordenen i gode og onde dager. Gruppen har mange avdelinger som bidrar med logistikk, forskning, etteretning, økonomi og lignende, men den tydeligste rollen er å støtte jediordenens arbeid med ordinær våpenmakt.
Rangerne driver med recon, sabotasje, livvaktoppdrag, generell objektsikring og politilignende oppgaver.
Ordenen led store tap tidlig i klonekrigen, og ytterligere tap under ordre 66, da de ble regnet som samme ull som jediene. De resterende medlemmene samlet seg under kommando av general Kota, og drev geriljakrig mot Imperiet frem til de ble innlemmet i opprørsalliansen. Etter at Luke Skywalker ble Jediordenens nye stormester har rangerne prøvd å gjenoppbygge organisasjonen, for å nok en gang kunne hjelpe sine allierte.
Rekruttene er normalt venner og familie av medlemmer i Jediordenen, men i noen kulturer regnes det å tjene som antarier som noe av det kuleste man kan gjøre. Dette gjelder blant annet på Dorin, Dantooine, Iktotch, Ossus, Sullust, Taris og tidligere Coruscant.
Rangernes uniform er tradisjonelt en lyseblå kjeledress med en sort vest over. Brun skinnjakke med ullforing og kaps brukes ved behov.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License