Andre Skip
Imperielle Skip

ISD Arbiter: Star Destroyeren som slo Tyber Zann styrker over Orto og gjenerobret planeten, og beslagla Emancipation. Ble kommandert av Raydmund Thant, som nå har blitt admiral.

Cold Science: Sterkt modifisert Tartan-class frigate disponert av Sarkan, deretter Dr. Cronon. Zahn ble holdt her da han ble fanget på Cydon.

Dawn Star: Kirlanas Action IV Bulk Freighter. Et frakt/gunship bemannet av COMPFORCE-kommandosoldater. Ble brukt da hun forsøkte å infiltrere Morgan Katarns rebellcelle på Sulon. Reddet mannskapet på Emancipation da mannskapet på Charon lå i bakhold på Pisces Station på Dac. Ble senere benyttet da Katarns ranch ble angrepet og Morgan arrestert. Under denne operasjonen ble skipet påført store skader av Keyan.

INF Sentinel: Lancer-class Fregatt. Ble skutt i senk over Metellos, da Iron Integrity angrep planeten for å lage kvalm. Et velplassert skudd fra ildleder Joon ødelaskipets hovedgenerator, noe som gjorde skipet kampudyktig.

INC Prejudice: Tartan-class Korvett. Jaget en svekket Iron Integrity vekk fra Metellos. Var stasjonert på den andre siden av planeten, og kom derfor for sent inn i kampen.

INS Tydirium: En Lamda-class skyttel som ble brukt til å sette ned kommandolagene før Slaget ved Endor. Rebo Joon og Spooks skaffet til veie skipets transponder.

INS Venture:

ISD Regime: Star Destroyeren Tias adoptivfar Bysos var plassert på som "innrullert" Astronavigatør. Han ble overført til Prosjekt Abyss etter anmodning fra Arnaud Sarkan i 0 ABY.

Alliansens Skip

GDFN Another Chance: Alderaanian War-Class Heavy Frigate

GDFN Courage: Thranta-Class Light Cruiser, et av eskorteskipene i Another Chance-prosjektet. Keyan ga ordre om at Droidene ombord ikke fikk foreta memorywipes, og de ble gitt borgerrettigheter. Dette har ført til at droidene har utviklet egne personligheter. Courage har imidlertid forsvunnet sporløst etter et patrulje oppdrag i Meridian Sector.

GDFN Ferocious: Et CSS Trident-class Surveyor ship jeg ikke ANER hva har gjort. Anyone?

GDFN Fidelity: Thranta-Class Light Cruiser, et av eskorteskipene i Another Chance-prosjektet. Keyan ga ordre om at Droidene ombord ikke fikk foreta memorywipes, og de ble gitt borgerrettigheter. Dette har ført til at droidene har utviklet egne personligheter. AC2-SSO (Sito) kommer fra dette skipet.

GDFN Scapio: En eller annen mediumfregatt som gjorde ett eller annet. Noen andre får fylle ut hva, for det husker jeg ei.

GDFN Stalwart: Nebulon B Escort Frigate - Se Scapio og Ferocious. Skipet som Joon og Spooks dokket med etter å ha henta transponder til Tydirium.

GDFN Valiant: Thranta-Class Light Cruiser, et av eskorteskipene i Another Chance-prosjektet. Keyan ga ordre om at Droidene ombord ikke fikk foreta memorywipes, og de ble gitt borgerrettigheter. Skipet ble imidlertid truffet av Dødstjernen II's superlaser, og ble vaporisert. Skipet var fullbemannet med droider, og en lite team marineoffiserer. Ingen overlevde trefningen.

Private Skip

Black Krayt: Piratskip. Type stort. Lite er kjent om disse, men de fanget Stitch ag'Grey og Bhiima.

Black Gull: Privateid frakt/smugler/pirat/leiesoldatskip som ble brukt da dronning Kira ble reddet fra Imperiet. Skipet ble ødelagt av den Imperielle konvoien. Leo Zahn tjenestegjorde på dette skipet, men ble overført til Emancipation i forkant av slaget.

Cilia:

Charon: Privateid Frakt/smuglerskip. Skipet har tilknytning til Black Sun, og mannskapet har tidligere stukket kjepper i Emancipations hjul. Kapteinen virker forøvrig som en trivelig fyr.

Dønning: Haynlee Hanakos skute. Fraktet heltene til Anaxes da Joon skulle møte sin gamle kamerat Aemon Daragon

Dewback's Breath:

Bloom:

Liberation: Ralen Finns personlige fregatt. Skipet Finn brukte som base da han arbeidet for å frigi Kira. Var bemannet av Cutters pirater og restene av Finns husphalanx. Et mytteriforsøk ble såvvidt avverget på Dantooine. Skipet er trolig gått i arv til Ralens arvinger, hvis det ikke er konfiskert av Imperiet eller Kiras folk.

Liberation: En ombygd luksusyacht som ble brukt da dronning Kira ble reddet fra Imperiet. Ble forsøkt ødelagt da Cutter gjorde mytteri og forsøkte å kidnappe Kira.

Lucky Strike: Kaylo Nakudas Skute. Fraktet Ayaala til Roon den aller første gangen hun stakk av.

Lusty Whore:

Meridian: Bysos' handelsskip, en DSS Yrix-class Medium Transport. Tias adoptivfamilies handelsskip. Familiens hovedinntekt, og skipet Tia lærte seg å fly med. Trolig konfiskert av Imperiet.

Nova Strider: Privateid frakt/smugler/pirat/leiesoldatskip som ble brukt da dronning Kira ble reddet fra Imperiet. Deltok i Cutters mytteri, men ble sprengt av Emancipation

Qui-Gon: Fenrers skute. En stor transport med et primært rebellsympatiserende mannskap. Reddet Noonan, Joon, Leo, og Winter ut av en hårete situasjon på Taris. Ebraren Chaar har hatt hyre på dette skipet.

The Invisible Hand: Sterkt modifisert Mandalmotors M22-C. Blir brukt som lettbåt på Qui-Gon, og blir omtalt som "skiffen". Har rudimentært stealth-utstyr. Blir brukt for å hente og droppe av ulovlig last uten å bli oppdaget. Skipet ble brukt for å redde en del slektninger av antarian rangers under invasjonen av Sullust. Ble veldig skadet, men kom seg unna.

The Smiling Face: Loronar B-8-freighter. Brukt av folket på Qui-Gon for mer legitime formål.

The Drawn Lightsaber: Incom Z-95. Gammel snubfighter, men visstnok livsfarlig når piloten "Headhunter" er bak spakene.

The Wmoodluum'lanuuwd:

Rapier: Ralen Finns flaggskip. En CR90-corvette som ble brukt da dronning Kira ble reddet fra Imperiet. Under slaget gjorde piratlederen Cutter mytteri. Skipet ble sist sett under hans kommando.

Proud Hunter: En gammel Dynamic-class medium transport modifisert som partybåt og dusørjegerskute. Påfallende dårlig vedlikeholdt, men tydeligvis i stand til å overleve en flukt fra hjemplaneten til noen av galaksens dyktigste piloter. Er for øyeblikket strippet for våpen av storebroren til kapteinen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License