Anaxes

Region: the Core
System: Lannia Traverse
Atmosfære: type I
Topografi: Terrestielle kontinentdannelser
Befolkning: 512 mill. 94% Mennesker, 6% andre
Eksporterer: Div. industrivarer, militært materiell og personell
Importerer: Div. forbruks- og matvarer
Politisk Tilhørighet: Så imperielt som du får det, herunder Lojalistene
Hovedstad: Pols Anaxes

Anaxes er en core world med sterk imperieinnflytelse. Planeten blir kalt "defender of the Core", og har en stolt militær tradisjon. Den har mange militære utdanningsinstitusjoner og skitten industri. BalmorrArms har en avdeling her.

Hjemplaneten til blant andre Doktor Joon og Aemon Daragon.

En ut-av-spill opplysning: Dialekten på Anaxes tilsvarer London-britisk (Cockney for middelklassen, The Queen's English for finere folk).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License