Akkas Solje
akkas

Anzati. Reiste på Emancipation som passajer. Forsøkte i hyperrommet å spise hjernen til de ombord. Ble drept av Joon, Valik og Nadin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License