the Alliance of Free Planets

De Frie Planeters Allianse er en løs sammenslutning av de planetene som er veldig fornøyde med å være frigjorte fra Imperiet, men ikke helt ønsket å ta spranget og slutte seg til Republikken. Alliansen er formelt sett det som er igjen av the Rebel Alliance, og består av planeter som av forskjellige grunner ikke ønsker å tre inn i et tettere samarbeid. "Allianse" er en terminologi som har blitt mye kritisert, ettersom det strengt tatt kun er snakk om et løst diplomatisk samarbeid, et enda løsere handelsamarbeid, og en ikke-forpliktende forsvarspakt.

Relevante Allianseplaneter er:

  • Barab I - Planetens høykonge Tesar-ka har uttalt at han ikke stoler på nøkkelpersonell i Republikkens kommandustruktur.
  • Lannik - Planeten har frigjort seg fra Imperiet, men melder at de ikke ønsker å tre inn i nok en menneskedominert føderasjon.
  • * Onadax: Administrasjonen på Onadax ønsket ikke å bli belemret med Republikkens restriktive lover.
  • Rodia - Planetens overhode Navik den Røde har meldt at han ikke kan godta alle traktatene Republikken krever, da en god del av dem vil ulovliggjøre vesentlige deler av rodiansk kultur. Utover dette har Navik sørget for et tett samarbeid med Republikken.
  • Ryloth - Planetens Klanlederråd ønsker samarbeid med andre frigjorte planeter, men fører samtidig en isolasjonistisk politikk som umuliggjør republikk-medlemskap. Rådets dominerende leder, Firith Secura, er også veldig opptatt av å bevare planetens suverenitet.

Den Bothanske Union var en stund kun medlem i AFP, da de også fryktet at Republikken kom til å bli nok et korrupt menneskeledet regime, men foretok nylig en helomvendig og sluttet seg til Republikken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License