Abregado-Rae

Smuglerplanet. Rimelig slum til å være i the Core. Keyan liker å dra hit for å slumme, og planeten var ofte et stoppested den gangen Emancipation drev med smugling og annen uærlig bissniss.
Planeten har et varmt og behagelig klima, og har mange laguner som er egnet som gjemmesteder for ærlige skip som… ikke har råd til å betale… eksportavgift. M-m.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License