bdoors.jpg

Det er behov for å oppdatere wikien etter de siste sessionene, spesielt med tanke på at spillfrekvensen ikke akkurat er høy. Som vanlig foretrekker jeg at spillerne skriver sin versjon av det som hendte, sånn at jeg slipper å risikere å avsløre hvordan ting egentlig hang sammen. Når dette er gjort freser jeg over artikkelen som et STEMPEL, og legger til vital info og retter feil. Ting som bør opp:

  • Bragder bør oppdateres
  • Personsider på Mantis junior of Skinnfellen
  • Planetside om Iskadrell
  • Opprette/oppdatere Raydmund Thant
  • Opprette/oppdatere Theimos/Deadeye
  • Oppdatere Kiir
  • Oppdatere Imperials/Andre m. lagenten og rangeren

Siste 5 nyhetsoppdateringer:


[New Jedi Order]

Har noen sett Bhiima og Tia Madine?

Et noe befippet og ikke minst irritert Råd har oppdaget at to ordensmedlemmer har forsvunnet fra tempelet på Yavin IV. På grunn av noe ustabil oppførsel har Madine blitt litt passet på den siste tiden, men en sen natt ble Ranger-vaktstyrken alarmert av lærling Bhiima om at noe foregikk. Hva dette var er noe uklart, da begge to nå er sporløst forsvunnet. Rådet har hittil ikke klart å finne ut om noen av dem fortsatt er i live, elle ri det hele tatt hva som er skjedd. Det virker imidlertid klart at de fortsatt er på månen, da ingen ukontrollerte romskip har vært i sektoren på en stund.

Ettersom Stormester Skywalker fortsatt er borte fra basen er det lite Rådet kan eller ønsker å gjøre med saken.


[Intern New Republic Intelligence-bulletin]

Keyan Pressin kidnappet!

Krigshelt og planetærguvernør K.Pressin har blitt bortført av ukjente elementer. Forsøk fra GDF har foreløpig ikke ført til redning, så den Nye Republikkens antiterrorgruppe SpecForce har trådt inn. Alle agenter oppfordres til å melde inn nyttig informasjon til NRI sentralt.


Demokrati på Rodia?

Etter sterkt press fra den Nye Republikken har Rodias regjerende krigsherre Navik Chattza, ofte kalt "den røde", valgt å gå av i bytte mot betingelsesløs amnesti. Dette betyr at de talløse rodianere som ble drevet til utlendighet av Chattzas tyranniske styre nå kan vende tilbake. Noe av det første republikken har pålagt dem er en planetær folkeavstemning for å bestemme om planeten skal slutte seg til republikken, og i så fall hvem som skal representere den utad.

Senator Organa har utrykkt et ønske om at dette blir startskuddet for en ny gullalder for Outer Rim-planeten som har vært preget av humanitære forbrytelser og ufred veldig lenge. Senator Fey'la, som var en av pådriverne for å innvilge Chattzas amnesti, er noe mer nøktern i sine uttalelser: "Rodianerne har aldri hatt en kultur for demokrati, og har følgelig ingen forståelse for hvordan dette skal foregå. Vi har indikasjoner på at Klan Tetsu og Klan An'Yettu, for å nevne noen, har lovet en blodig hevn over det klan Chattza har utsatt dem for. Det Bothanske Samveldet kommer til å bidra med det vi kan av stabiliserende faktorer i regionen."


[Jedi-tempelet på Yavin]
Tia har vært borte fra akademiet ca halvannen måneds tid, etter at Keyan Pressin kom innom og tok henne med, relativt kort tid etter at hun kom tilbake fra sin forrige utflukt. Etter at hun kom tilbake har hun for det aller meste holdt seg skjermet på eget rom og deltar ikke i noen aktiviteter. Oppmerksomme øyne kan ha fått med seg at hun ikke spiser.


Fred på Recopia?

Partene i krigen på Recopia ser ut til å ha kommet til enighet om vilkårene rundt en våpenstillstand. Prins Keyan av Hus Pressin blir etter sigende anerkjent som Hortator for planeten, men de individuelle nasjonene ser ut til å beholde sin suverenitet. Dette kan bety fred i en konflikt som har bundet opp mesteparten av IDFs ressurser i lang tid. Mye tyder også på at Prins Keyan er den seirende part i tronfølgestriden på Scapio, som utløste konflikten.

Det vites ikke hva ledende krefter i The Imperial Order eller The Empire Reborn mener om å få en sterkt Republikk-affiliert leder på en Core-planet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License